کاتالوگ
فرم استخدام
درخواست نمایندگی

جستجو در سایت

انتخاب زبان

 FA - Persian پارسی   EN - English

مرحله اول:  تخلیه پسماند جمع‌آوري شده در سالن دریافت

 

 

 مرحله دوم : تغذیه مواد از طریق فیدر

 

  مرحله سوم: جداسازي دستی اقلام قابل بازیافتمرحله چهارم : سرند

 

مرحله پنجم: جداسازي پلاستیک‌ها موجود درمواد قابل بازیافت

 

مرحله ششم: جداسا ‌زی فلزات مغناطیسی موجود در مواد قابل بازیافت

 

مرحله هفتم: جداسازي ثانویه دستی اقلام قابل بازیافت

مرحله هشتم : ذخیره سازي مواد جداسازي شده

 

 

این خط به صورت کامل می‌تواند در سوله‌ای با ابعاد 10*70 متر با ارتفاعی در حدود 6 متر جایگذاری کرد در شکل زیر شماتیکی از این سوله نشان داده شده است. 

503 Service Unavailable

Service Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

Additionally, a 503 Service Unavailable error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.