این شرکت با بهره گیری از بهترین و جدیدترین متد روز و استفاده از جدترین دستگا ها اقدام به تولید کود کمپوست با مرقوبیت بالا کرده است. بر همین اساس این شرکت 3 کود "گرانوله ارگانیک" ، " گرانوله مرغی(ارگانیک طلایی)" و "ورمی کمپوست" با خصوصیات شیمیایی، فیزیکی مختلف تولید می کند که در قسمت پایین ویژگی هر کدام از کودها و نحوه استفاده از آن ها آورده شده است.