کاتالوگ
فرم استخدام
درخواست نمایندگی

جستجو در سایت

انتخاب زبان

 FA - Persian پارسی   EN - English

ظرفیتهای مختلف دستگاههای کمپوستر شرکت ناب اندیش

بر اساس تحقیقات و آزمایشات انجام شده توسط کارشناسان این شرکت، این شرکت قادر به تولید 7 نوع کمپوستر است که ابعاد، حجم و سایر ویژگی های این دستگاه ها در جدول زیر آورده شده است:

 

جدول- تیپ بندی مدل های دستگاه کمپوستر شرکت ناب اندیش

ردیف

مدل دستگاه کمپوستر پیشنهادی

ابعاد کانتینر

(متر*متر*متر)

حجم

(مترمکعب)

ظرفیت دستگاه کمپوستر پیشنهادی (کیلوگرم در روز)

حداکثر تعداد خانوار

قیمت

(ريال)

1

NAB 1

1*0/5*0/5

0/25

7

2

10,000,000

2

NAB 100

1*1/5*2

2/5

100

35

200،000،000

3

NAB 200

1/5*1/5*4

9

200

90

500.00.00

4

NAB 500

2*2*6

24

500

150

800،000،000

5

NAB 1000

2*2*10

40

1000

300

1,200,000,000

6

NAB  2000

3*2*12

72

2,000

650

2,000,000,000

7

NAB  10000

4*4*20

320

10،000

3000

5,000,000,000

 

*تعداد افراد هر خانوار به طور متوسط = 4 نفر

*دانسیته پسماند= 0/5 کیلوگرم بر لیتر

زمان پروسه کمپوست= 20 روز