زمينه هاى فعاليت شركت ناب اندیش پسماند :

1- طراحی، ساخت و راه اندازی تجهیزات خطوط بازیافت و تفکیک زباله و تولید کمپوست

2- مشاوره در زمینه مدیریت پسماند، احداث خطوط بازیافت، تولید کود کمپوست و ورمی کمپوست

3- تولید و فروش انواع کود کمپوست ارگانیک غنی شده و ورمی کمپوست

4- فروش کرم

5- مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه مدیریت پسماند، بازیافت و تولید کمپوست