زمينه هاى فعاليت شركت ناب اندیش پسماند:

1- مشاوره در زمینه مدیریت انواع پسماند (شهری، صنعتی، بیمارستانی و ...)

2- مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه پروژه های مدیریت پسماند

3- طراحی، ساخت و راه اندازی تجهیزات خطوط تفکیک وبازیافت انواع پسماند

4- تولید و فروش انواع کود کمپوست ارگانیک غنی شده و ورمی کمپوست