کاتالوگ
فرم استخدام
درخواست نمایندگی

جستجو در سایت

انتخاب زبان

 FA - Persian پارسی   EN - English

مقالات کمپوست - بازیافت

 

  عنوان اندازه  
  1. نرم افزار پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند 405.88 KB دانلود
  2. نقش مشارکتهای مردمی در سیستم مکانیزه جمع آوری زباله 272.33 KB دانلود
  3. مدیریت پسماند با استفاده از اعتبارات جهانی در قالب 310.08 KB دانلود
  4.ليست مقالات رسيده به دفتر دبيرخانه سومين همايش ملي مديريت پسماند 126.01 KB دانلود
  5. روش های تبدیل پسماند به RDF 319.28 KB دانلود
  6. استراتژی های ارتقاء سیستم بازیافت مواد زائد جامد در کشور به روش SWOT 213.75 KB دانلود
  7.از پسماندهای بازکنی شده در مکانهای دفن ایران RDF برآورد پتانسیل تولید 390.10 KB دانلود
  8.استفاده از انرژی بیوگاز زباله های شهری به عنوان سوخت جایگزین 393.84 KB دانلود
  9.اصول و مبانی استراتژی پایدار در مدیریت پسماندهای ایران 323.79 KB دانلود
  10.بررسی ارزش اقتصادی پسماندهای خشک خانگی قابل بازیافت در شهر کرج 386.06 KB دانلود
  11. بررسی امکان سنجی استفاده از استریلایزر در تبدیل پسماند عفونی به پسماند عادی 438.59 KB دانلود
  12.بررسی شیوه های جلب مشارکت مردمی 238.68 KB دانلود
  13. بررسی طرح های تفکیک در مبدا از دیدگاه اقتصادی 236.74 KB دانلود
  14.بررسی طرح یک مدفن زباله مهندسی – بهداشتی 1.04 MB دانلود
  15. بررسی مدیریت پسماند خشک شهر تهران 1.07 MB دانلود
  16. بررسی نحوه مدیریت صحیح زیست محیطی باتر ی های سرب ی اسیدی فرسوده 197.95 KB دانلود
  17. بررسی نقش مدیریت پسماند بر انتشار گازهای گلخان های 343.43 KB دانلود
  18. بررسی و امکان سنجی اجرای الگوهای استفاده از واحدهای بیوکمپوست 460.43 KB دانلود
  19. بررسی و تحلیل وابستگی های مکانی تولید زباله در شهر تهران 496.23 KB دانلود
  20. بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم 361.90 KB دانلود
  21. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KB دانلود
  22. پیشبینی زباله تولیدی تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 333.16 KB دانلود
  23. پیشنهاد استراتژی و سیستمهای مدیریت پسماند جامد شهری برای شهر تهران 885.70 KB دانلود
  24. تفکیک از مبدأ و مکانیزاسیون سیست م های جم عآوری مواد قابل بازیافت 280.29 KB دانلود
  25. تلفیق مدیریت مواد زائد جامد و تولید انرژ ی 604.22 KB دانلود
  26. تولید کمپوست گامی در جهت توسعه سیستم مدیریت پسماندهای روستایی 532.81 KB دانلود
  27. تولید ورمی کمپوست : روش نوین مدیریت پسماندها 282.03 KB دانلود
  28.جمع آوری تفکیک شده زباله از مبداء تولید توسط سازمان غیردولتی 259.96 KB دانلود
  29.زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » 268.87 KB دانلود
  30.طرح مدیریت پسماندهای بست هبندی با روش (Duale System Deutschland) DSD 603.83 KB دانلود
  31.فناوریهای نوین در دفع پسماندهای بیمارستانی 228.44 KB دانلود
  32. کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکانیابی محل های دفع پسماند های ویژه 955.88 KB دانلود
  33.کنترل کیفی کود آلی 266.44 KB دانلود
  34.مبانی فرهنگیِ مدیریت پسماند در فرهنگ ایرانی 294.46 KB دانلود
  35. مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه 237.09 KB دانلود
  36. مدیریت مواد زاید خطرناک خانگی 292.88 KB دانلود
  37.مدیریت نگهداری و انتقال پسماندهای شیمیایی 466.14 KB دانلود
  38. معیارهای مکان یابی زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای خطرناک 300.49 KB دانلود
  39. مقایسه انواع مختلف سیستم های تولید کمپوست و نحوه کارکرد آنها 337.81 KB دانلود
  40. نقش زنان در مدیریت پسماند شهرى 212.02 KB دانلود
  41. بررسی و مقایسه فن آوری های تولید برق از پسماندهای جامد شهری 442.45 KB دانلود
  42. استفاده از GIS در بررسی وضعیت و ساماندهی پسماندهای بیمارستانی کشور 78.89 KB دانلود
  43. مدیریت مواد زائد جامد در شرایط اضطراری 61.04 KB دانلود
  44. مطالعات مکان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد 703.00 KB دانلود
  45. ارزیابی پارامترهای موثر بر انتقال آلودگی از مدفن های زباله به سفره های آب زیرزمینی 210.02 KB دانلود
  46. پتانسیل سنجی استحصال انرزی الکتریکی در مرکز دفن زباله های شهر شیراز 353.88 KB دانلود
  47. افزایش سرعت فرایند تولید کمچوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی 145.19 KB دانلود
  48. معرفی یک فن آوری نو در رابطه با سوزاندن پسماندهای خطرناک بیمارستانی و صنعتی و تولید کلینکر سیمان 213.75 KB دانلود
  49. مشکلات و دلایل ناکارآمدی فرایند خصوصی سازی در فعالیت های مدیریت پسماند شهری 390.10 KB دانلود
  50. بررسی امکان کاهش آلودگی متان تولید شده در محل دفن زباله شهری براساس مکانیزم توسعه پاک در شهر رشت 393.84 KB دانلود
  51. بررسی روند تغییرات کیفی شیرابه و آبهای زیرزمینی مجاور محل دفن زباله شهر قزوین 323.79 KB دانلود
  52. 10- ارزیابی پتانسیل بازیافت پسماندهای روستایی در استان هرمزگان 206.79 KB دانلود
  53. 11- ارزیابی و بهینه سازی سیستم جمع آوری و حمل پسماند شهر زنجان و استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی 385.20 KB دانلود
  54. بررسی اثرات هوادهی بر کیفیت و مدت زمان تولید کمپوست در روش هوادهی توده ثابت 166.83 KB دانلود
  55. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری 203.97 KB دانلود
  56. تاثیر کمپوست تولید شده از زباله شهری بر جوانه زنی و رشد دانهال شاهی، اسفرزه و زیره سبز 238.89 KB دانلود
  57. تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر 131.03 KB دانلود
  58. مبانی طرح ریزی فرایند متدولوژیک مکان یابی و ارزیابی مکانی مراکز دفن پسماندهای شهری 118.42 KB دانلود
  59. جمع آوری و تفکیک از مبداء تخم خربزه خاقانی در راستای فراوری با هدف کاهش زباله تر قابل بازیافت 295.09 KB دانلود
  60.بازیافت روی از ضایعات پلیمری جهت استفاده گیاه در محلول غذایی و خاک 138.51 KB دانلود
  61. بررسی وضعیت و انواع پسماندهای ویژه استان قم 318.77 KB دانلود
  62. بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری شهر مشهد 366.89 KB دانلود
  63. بررسی فرایند مدیریت پسماندهای شهری استان گلستان 362.74 KB دانلود
  64. لزوم کنترل کیفی کمپوست و ورمی کمپوست در کشور با در نظر گرفتن خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 471.02 KB دانلود
  65. قابلیت تهیه کود کمپوست از پسماندهای خانگی با استفاده از کرم خاکی ایزنیا فوئتیدا 444.49 KB دانلود
  66. سیر تکامل دینامیکی نیتروژن در طی پیش تصفیه بیولوژیکی مکانیکی (MBP) زباله شهری 508.88 KB دانلود
  67. بررسی روشهای نوین و موجود در تصفیه شیرابه اماکن دفن 119.49 KB دانلود
  68. طراحی مسیر زباله و خط تولید RDF برای یک نیروگاه زباله سوز با ظرفیت 1200 تن در روز از زباله شهر تهران 452.09 KB دانلود
  69. بررسی پتانسیل تولید برق از پسماندهای تولیدی در روستاهای استان بوشهر 179.14 KB دانلود
  70. مدیریت جامع مواد زائد عفونی حاصل از درمانگاهها و مطب ها (شهر اهواز) 260.61 KB دانلود
  71. امکان سنجی استقرار واحدهای بازیافت پسماند در 72. شهرکهای صنعتی (شهرک صنعتی سمنان) 96.10 KB دانلود
  72. بررسی کارخانه کمپوست زون غربی استان گلستان، چالش ها و راهکارها 192.09 KB دانلود
  73. امکان سنجی استقرار سیستم بازیافت از مبداء مواد زائد شهری قم از طریق بررسی میزان مشارکت مردمی و پتانسیل های بازیافت 110.28 KB دانلود
  74. بررسی طراحی بسته بندی با دیدگاه کگاهش ضایعات 181.29 KB دانلود
  75. تفکیک از مبداء در اصفهان، یک تجربه جدید 245.75 KB دانلود
  76. بررسی میزان زباله های عفونی تولیدی در درمانگاههای منطقه یک خدمات شهری مشهد 109.74 KB دانلود
  77. آلودگی آنی حاصل از مدیریت مواد زائد جامد شهری و اصول کلی نحوه کنترل آن 340.41 KB دانلود
  78. مخاطرات ناشی از تولید کمپوست مخلوط از پسماندهای شهری و نقش آن در آلودگی خاک 143.49 KB دانلود
  79. جایگاه تفکیک از مبدا در مدیریت پسماندهای بیمارستانی 107.15 KB دانلود
  80. پروژه نظرخواهی از پیمانکاران و شهرداران مناطق در مورد عملکرد طرح جمع آوری مکانیزه زباله در تهران 333.65 KB دانلود
  81. توانایی سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری مکانی(SDSS) در مکان یابی مجل دفن پسماندهای ویژه 312.96 KB دانلود
  82. لزوم اجرای استانداردهای ایزو در مدیریت پسماند 82.94 KB دانلود
  83. بازیافت و تولید انرژی از یک واحد مرغداری گوشتی در شهرستان خرم آباد 358.77 KB دانلود
  84. بدست آوردن فن آوری تولید کودآلی گوگردی گرانوله با استفاده از کمپوست و طراحی واحد صنعتی آن 120.73 KB دانلود
  85. جنبه های اکوفیزیولوژیکی دو گیاه دارویی اسفرزه و زیره سبز تجت تاثیر مقادیر مختلف کمپوست تولید شده از زباله شهری 185.59 KB دانلود
  86. امکان سنجی نیروگاه بیوگازی ساوه 461.31 KB دانلود
  87. بررسی اثر باتری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست 119.48 KB دانلود
  88.یک روش آزمایشگاهی جهت فشرده کردن و پلت کردن کمپوست 306.68 KB دانلود
  89. تولید واریته پرتولید کرم خاکی و اهمیت آن در تولید ورمی کمپوست و کاربرد آن در بیوتکنولوژی کشاورزی و تولید مکمل غذایی 173.14 KB دانلود
  90. بررسی اثرات شیرابه زباله بر کیفت منابع آب های زیر زمینی در محل دفن زباله شهر سنندج 120.87 KB دانلود
  91. تحلیل اقتصادی احداث نیروگاه بیوگاز سوز شهر مشهد 420.94 KB دانلود
  92. بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست 495.96 KB دانلود
  93. نتایج مطالعات مدیریت پسماد منطقه چابهار (شهری و روستایی) 495.96 KB دانلود
  94. تاثیر غلظت های مختلق عصاره کمپوست های فصلی بر چوانه زنی و خصوصیات رشدی گیاه شاهی 109.80 KB دانلود
  95. بررسی و ارزیابی وضعیت موجود پسماندهای روستاهای استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود وضعیت دفع پسماندها 187.01 KB دانلود
  96. بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب 116.06 KB دانلود
  97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران 179.10 KB دانلود
  97. توجیهات اکولوژی، اقتصادی طرج آموزشف جمع آوری و تفکیک پسماندهای با ارزش یا خشک بازیافتی براساس نتایج مطالعات طرح های جامع مدیریت پسماند 5 شهر ایران 175.97 KB دانلود
  99. طرح شیرابه حاصل از لندفیل شهری شهر مشهد 106.97 KB دانلود
  100. بررسی عملکرد روش دفن نیمه هوازی پسماندهای شهری 203.97 KB دانلود
  101. جمع آوري تفكيك شده زباله از مبداء توليد در كشورهاي در حال توسعه، مطالعه موردي شهر شاهرود 211.40 KB دانلود
  102. مطالعات مكان يابي و مديريت دفع بهينه مواد زائد جامد شهر جديد هشتگرد 248.27 KB دانلود
  103. بررسي كميت و كيفيت زباله توليدي شهر خواف 192.89 KB دانلود
  104. بررسي كمي و كيفي زباله شهر آباده و ارزيابي آن بر محيط زيست جايگاه دفن زباله شهر آباده 139.95 KB دانلود
  105. بررسي مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيم ارستانهاي استان گلستان 115.37 KB دانلود
  106. بررسی ميزان كاهش پسماندهاي ارسالي به مركز دفن در اثر راه اندازِي كارخانه كمپوست شهر خمين 120.82 KB دانلود
  107. بررسي وضعيت بازيافت كاغذ ومقوا از زباله هاي شهر اصفهان وارزيابي جنبه هاي اقتصادي وزيست محيطي آن 205.82 KB دانلود
  108. بررسي كمي وضعيت مواد زائد جامد در يكي از بيمارستانهاي فوق تخصصي بزرگ تهران 149.42 KB دانلود
  109. برنامه ریزی استراتژیک در مدیریت اجرایی پسماند 366.09 KB دانلود
  110. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران 126.31 KB دانلود
  111. ارزشیابی اقتصادی بازیافت پسماندهای خانگی منطقه بیست شهرداری تهران 489.42 KB دانلود
  112. ارزیابی میزان رضایت از سیستم جمع آوری مکانیزه زباله و مشارکت 557.50 KB دانلود
  113. بررسي وضعيت تفكيك در مبدأ و بازيافت پسماندهاي خشك در كلان شهر تهران- ايستگاه بازيافت شهرداري منطقة 3 126.31 KB دانلود
  114. امكان سنجي احداث نيروگاه زباله سوز در شهر تبريز 281.74 KB دانلود
  115. بررسی تولید ورمی کمپوست 351.29 KB دانلود
  117. « پسماندهای بیمارستانی شهر تهران » زباله سوزی یا بی خطر سازی ؟ 268.87 KB دانلود